Usługi detektywistyczne dla prowadzonych spraw cywilnych, rodzinnych, karnych.

Wachlarz świadczonych przez nas usług detektywistycznych jest bardzo szeroki, wśród nich oferujemy Państwu:

 • Poszukiwanie osób zaginionych.
 • Poszukiwanie osób ukrywających się.
 • Poszukiwanie ukrytego majątku.
 • Zbieranie dowodów do spraw alimentacyjnych.
 • Zebranie materiału dowodowego na potrzeby toczącej się sprawy rozwodowej.
 • Sprawdzanie wiarygodności osób, firm oraz informacji.
 • Zbieranie informacji w sprawach karnych.
 • Zbieranie informacji w sprawach karnych-skarbowych.
 • We wszystkich sprawach cywilnych, rozwodowych, karnych mamy uprawnienia, aby na tych sprawach występować w roli świadka.

  Usługi detektywistyczne biznes

  Wachlarz świadczonych przez nas usług detektywistycznych jest bardzo szeroki, wśród nich oferujemy Państwu:

 • Sprawdzenie działalności gospodarczej znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiącej tajemnicę handlową.
 • Przeprowadzenie sprawdzenia poszczególnych pomieszczeń w celu wykrycia kanałów wypływu informacji przy pomocy elektronicznych, specjalistycznych urządzeń pomiarowych .
 • Montaż specjalistycznych urządzeń do ochrony pomieszczeń przed wypływem
  informacji.
 • start_004